Avís Legal

El lloc web i el domini vallfer.com, corresponen a la societat VALLFER PORTA I BANY, S.L., amb CIF B17707845, domiciliada a Girona, carrer Emili Grahit 69 adreça electrònica vallfer@vallfer.com. La societat consta inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 1845, llibre 0, foli 209, full núm. GI-30573, inscripció 1ª.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a VALLFER, o a tercers que han autoritzat el seu ús.VALLFER presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat.VALLFER autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol ús d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a VALLFER, que es reserva el dret d’iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial..
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a VALLFER.com (framing)

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractats amb la màxima confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporaran en un fitxer en el cas que s’estableixi una relació comercial entre VALLFER i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Encara que VALLFER actua sempre amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment en què l’usuari del lloc web ho consulti. Per aquest motiu,VALLFER manifesta que les referències dels models, preus i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen VALLFER fins la confirmació expressa d’una comanda.

VALLFER es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts de la web.
VALLFER no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels enllaços inclosos en el lloc web.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol. Tota persona usuaria de la web, independentment de la jurisdicció territorial desde la que es produeixi l’accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.